Vzduchotechnika Macák s.r.o

jsme firma zabývající se projekcí, dodávkami, instalacemi a oživováním celků vzduchotechniky, tj. včetně chlazení, regulačních okruhů ÚT a MaR.

Instalujeme následující zařízení:

  • vzduchotechniku, chlazení, klimatizaci pro větrání a ochlazování ovzduší výrobních provozů,
  • vzduchotechniku, chlazení, klimatizaci pro větrání a ochlazování ovzduší domácností,
  • splitové klimatizační jednotky, multisplitové systémy a VRV systémy klimatizace pro ochlazování či ohřev místností budov,
  • tepelná čerpadla pro vytápění a ochlazování rodinných domů, vč.ohřevu TUV.
Co děláme

Servis vzduchotechniky, klimatizace a tepelných čerpadel. Pro zajištění spolehlivého provozu provádíme na instalovaných zařízeních jako pravidelný tak i nepravidelný servis. Změny v provedení zařízení na základě aktuálních potřeb investora či uživatele zařízení.

Revize úniků chladiv z okruhů chladících zařízení, předepsané vlastníkům nebo provozovatelům chladících zařízení zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ozonové vrstvy Země a zákonem č.177/2006 Sb. o hospodaření energií.

Realizace zařízení vzduchotechniky, chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel provádíme v rozsahu dle zadání investora z dodávek tuzemských případně jiných výrobců včetně okruhů měření a regulace. Jedná se zejména o kvalitní a osvědčené výrobky od výrobců tuzemských tak výrobců zahraničních : Atrea, Daikin, Toshiba, Fujitsu, Carrier, Trox atd.