Princip fungování

Co je Vzduchotechnika?

Vzduchotechnika je výměnu vzduchu – tedy přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu z interiéru. Odvádí se vydýchaný odpadní vzduch z místnosti ven a následně se přivádí čerstvý vzduch do místnosti. Přiváděný vzduch může být ještě upravován – filtrování, zvlhčování, ohřívání, nebo ochlazování.

Díky rekuperaci můžete ušetřit až 80% energie.

Vysoká účinnost

Co je Rekuperace?

Rekuperace je zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván.
Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 80 %.

Filtrace vzduchu

Zvyšující se prachová a pylová zátěž venkovního prostředí klade stále vyšší nároky na filtraci vzduchu, nedílnou součástí všech systémů pro řízenou výměnu a cirkulaci vzduchu v objektu. Pro správnou funkci je důležitá pravidelná výměna filtrů, kdy je zároveň zajištěna i čistota vnitřních částí přívodních vzduchotechnických rozvodů.

  • základní třída filtrace pro drobné nečistoty: květný pyl, hrubý prach – třída G3, G4
  • jemná filtrace pro částice procházejí plicemi – třída F5, F7

Pro běžný provoz v průběhu roku doporučujme používat třídu filtrace G4, nebo F5

Galerie

Dostaňte řešení vašeho objektu na míru

Kontaktujte nás
Nezávazná poptávka